×

×

×

 • TERMENI ȘI CONDIȚII

Bine aţi venit pe site-ul www.stailer.ro. Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră, precum și utilizarea serviciilor oferite prin intermediul prezentului website se supun Termenilor şi Condiţiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceştia şi reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi, în lipsa încheierii unui alt contract în acest sens. În situația Partenerilor STAILER, prevederile Contractului încheiat se vor completa cu Termenii si Condițiile de utilizare ale acestui website, în măsura în care acestea nu conțin prevederi contrare. STAILER ONLINE SERVICES S.R.L., denumită generic în cele ce urmează şi STAILER, în calitate de administrator al website-ului www.stailer.ro şi autor al conţinutului acestuia îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, prețurile afișate de Parteneri, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi Condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica Termenii şi Condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

În nici un caz, echipa Stailer nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, accidentale sau consecvente, inclusiv, dar fără a se limita la: pierderea datelor sau a profilului, care rezultă din utilizarea sau utilizarea defectuasa a serviciilor de pe acest site, chiar daca echipa Stailer sau un reprezentant autorizat a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune. Daca utilizarea de catre dvs. a serviciilor de pe acest site duce la necesitatea întreținerii, reparării sau corectarii rezultatului final, va asumati orice costuri aferente acestora. Stailer nu va raspunde niciodata pentru serviciile de orice natură prestate de Partenerii înscriși pe platforma STAILER, în mod direct sau în mod indirect, în cadrul saloanelor în care aceștia activeaza și nici pentru serviciile prestate de alti prestatori de servicii care utilizează platforma STAILER

 • Cuprins
 1. Cine suntem
 2. Definiții
 3. Aplicabilitate
 4. Drepturi de autor
 5. Licențe de utilizare
 6. Condiții de utilizare. Garanții
 7. Securitate
 8. Comunicări
 9. Minori
 10. Drepturi de proprietate intelectuală
 11. Servicii terțe
 12. Comunicări comerciale
 13. Răspundere
 14. Încetare
 15. Politica de confidențialitate
 16. Legislație
 17. Diverse
 1. Cine suntem noi?

Societatea noastră este intitulată STAILER ONLINE SERVICES S.R.L., fiind o persoană juridică română, cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Str. ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, Nr. 14A, Apartament 5, Județ Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2418/2020, Cod Unic de Înregistrare 42915971, reprezentat prin Ursachi Online Holdings SRL, prin Ursachi Andrei-Sebastian, fiind recunoscuți sub numele de STAILER. Pentru orice informații referitoare la activitatea noastră, ne puteți contacta la :

 • E-mail : support@stailer.ro
 1. Definiții

Utilizator: clientul/posibilul client care accesează și utilizează site-ul www.stailer.ro sau aplicația (disponibilă gratuit pe Android sau iOS) în scopul de a stabili, modifica sau anula programări la Partenerii înscriși pe platforma Stailer sau, după caz, în scopul de a deveni Partener prin încheierea unui contract cu STAILER și deținerea unui cont business pe platforma Stailer.

Partener: Proprietari/administratori de salon sau profesioniști (spre exemplu: stilisti, frizeri, barberi, make-up artisti) care dețin un cont business pe platforma Stailer.

Serviciu: reprezinta serviciul furnizat de Stailer ce se refera în principal (Însa fara a se limita) la:

 1. posibilitatea proprietarilor/administratorilor de salon, sau profesioniștilor de a se inscrie pe platforma STAILER și de a-și promova activitatea și serviciile în cadrul acesteia;
 2. posibilitatea utilizatorilor/clientilor de a stabili, modifica, sau anula programări la saloanele înscrise pe platforma Stailer;
 3. posibilitatea Partenerilor deținători de cont business pe platforma STAILER (categoriile de persoane enumerate la punctul (i)) de a gestiona și monitoriza în mod virtual programările stabilite în cadrul salonului lor precum și, activitatea angajaților (daca este cazul);
 4. orice alte beneficii rezultate în urma utilizarii funcțiilor platformei STAILER.

Serviciu terță parte: agenții de publicitate, sponsori pentru concursuri, partenerii promoționali și de marketing și alte persoane care furnizează conținutul nostru sau ale căror produse sau servicii considerăm ca pot prezenta interes.

Dispozitiv: orice dispozitiv conectat la internet, cum ar fi un telefon, tabletă, computer sau orice alt dispozitiv care poate fi utilizat pentru a vizita STAILER și pentru a utiliza serviciile oferite.

Platforma: referirea la platorma Stailer include atât site-ul/website-ul cât și aplicația Stailer disponibilă pe Android sau iOS.

Site/Website: URL: www.stailer.ro

 1. Aplicabilitate

Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate paginile site-ului din domeniul www.stailer.ro precum și aplicației Stailer şi pentru care STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. are calitatea de autor şi administrator. Toate aceste pagini (aşa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum şi website-ul www.stailer.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Platformă, Site şi/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cazul utilizării unui link pentru a naviga de la “Servicii” la un alt website, “Termenii si conditiile” STAILER nu mai sunt aplicabile. Navigarea și interacțiunea pe orice alt website, inclusiv cele care au un link pe platforma STAILER, sunt supuse regulilor si politicilor proprii ale website-ului în cauză. Astfel tertii pot folosi propriile cookie-uri sau alte metode pentru a colecta informații despre dvs, STAILER nefiind răspunzător pentru regulile și politicile proprii ale acestora.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Prin utilizarea site-ului www.stailer.ro și/sau a aplicației Stailer acceptați în mod expres și sunteți de acord cu „Termenii și condițiile” STAILER.

 1. Drepturi de autor

STAILER ONLINE SERVICES S.R.L este administratorul Platformei şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d. sunt fie proprietatea STAILER ONLINE SERVICES S.R.L., Partenerii contractuali având un drept de folosința asupra acestora în cadrul Platformei, fie proprietatea Partenerilor contractuali, STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. având un drept de folosință asupra acestora.

 1. Licenţe de utilizare

STAILER ONLICE SERVICES S.R.L. va acorda o licenţă limitată pentru a accesa, descarca, vizita și utiliza Platforma, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea STAILER ONLINE SERVICES S.R.L.

Această licenţă nu include:

• revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe Platformă; • utilizarea tehnicilor tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor.

Conţinutul Platformei, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al STAILER ONLINE SERVICES S.R.L.

STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. va acorda o licenţă limitată, revocabilă şi ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului și/sau a aplicației atâta vreme cât acest link nu descrie STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. sau un Partener/afiliat al acestuia într-o manieră falsă, greşită sau jignitoare. Licenţa acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii STAILER fără acordul prealabil scris al STAILER ONLINE SERVICES S.R.L.

STAILER poate opri (permanent sau temporar) furnizarea „Serviciului” sau a oricăror caracteristici față de utilizator la discreția exclusivă a STAILER, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor sau a Partenerilor. De asemenea, utilizatorul poate înceta să utilizeze ,,Serviciul” fără notificarea prealabilă a STAILER.

Se agreează posibilitatea dezactivării contului de către STAILER în mod discreționar, respectiv se agreează consecințele ce decurg din acest aspect: lipsa accesului la „Serviciu”, la detaliile contului sau la orice fișiere sau materiale conținute în cont.

STAILER își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, website-ul, aplicația sau orice serviciu la care se conectează, cu sau fără notificare prealabilă și fără a fi răspunzător de eventualele prejudicii cauzate.

 1. Condiţii de utilizare. Garanţii.

Site-ul este furnizat de către STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. pe o bază „aşa cum este” şi „atât cât este disponibil”. STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nu garantează că Platforma, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.stailer.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător.

Utilizatorul foloseşte Platforma pe riscul propriu, STAILER ONLINE SERVICES S.R.L fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Platformei sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Platformă.

STAILER ONLINE SERVICES S.R.L nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Platformă.

STAILER ONLINE SERVICES S.R.L nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestei Platforme și nici pentru veridicitatea, caracterul complet, acuratetea, actualitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitate, decență, calitate, preț, îndeplinirea obligațiilor, sau orice alt aspect al informațiilor publicate în cadrul S Platformei.

Serviciile prezentate pe Platforma constituie oferte din partea Partenerilor STAILER. STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nu este responsabil pentru serviciile oferite de Partenerii STAILER, în mod direct sau indirect în cadrul saloanelor, inclusiv, dar fără a ne limita la : acuratețe, veridicitate, caracter complet, actualitate, valabilitate, respectarea drepturilor de autor, legalitate, decență, calitate, preț, îndeplinirea obligațiilor, sau orice alt aspect al acestora. STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru serviciile Partenerilor. Serviciile Partenerilor și link-urile către acestea sunt furnizate exclusiv pentru a ușura procesul de selecție al utilizatorilor site-ului www.stailer.ro și/sau aplicației Stailer, respectiv pentru a beneficia de o experiență facilă în alegerea Partenerilor, fără a fi responsabil de utilizarea și accesarea acestora de către utilizatori.

STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nu este responsabil şi nu oferă nicio garanţie în ce priveşte accesarea site-urilor care se află în proprietatea şi administrarea unor persoane terţe, chiar dacă **www.stailer.ro sau aplicația Stailer oferă informaţii despre acestea, întrucât aparţin unor Parteneri ai STAILER. Orice site/aplicație aparţinând altor persoane este complet independent de prezenta Platformă şi vă asumaţi luarea tuturor măsurilor de protecţie în momentul accesării respectivelor site-uri / aplicații fără posibilitatea de a atrage răspunderea STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. pentru orice daună suferită datorită accesării lor.

Nici un sfat oral sau informații scrise date de STAILER sau de oricare dintre afiliații, angajații, ofițerii, directorii, agenții sau altii asemenea, nu vor crea garanții.

 1. Securitate

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestei Platforme şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale sau din categoria datelor tip „business contact” a fost compromisă, veţi notifica imediat STAILER ONLINE SERVICES S.R.L., la următoarea adresă de e-mail: support@stailer.ro.

 1. Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura Platformei, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale STAILER sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate. STAILER îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă. Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi STAILER şi Partenerilor/afiliaţilor săi licenţa/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afişa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordaţi dreptul STAILER şi Partenerilor/afiliaţilor săi de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, dacă aceştia vor decide astfel. Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral STAILER sau Partenerii/afiliaţii săi pentru toate cererile în legatură cu prejudiciile rezultate din informaţia astfel transmisă. Orice feedback, comentarii, idei, îmbunătățiri sau sugestii furnizate de utilizator către STAILER cu privire la site-ul web/aplicatie vor rămâne proprietatea exclusivă a STAILER. STAILER va fi liber să utilizeze, să copieze, să modifice, să publice sau să redistribuie sugestiile în orice scop și în orice mod, fără niciun credit sau nicio compensație pentru dvs.

 1. Minori

STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Dacă sunteţi minor şi accesaţi un Site/aplicație o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresaţi către STAILER o notificare care să cuprindă:

 • semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
 • o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate;
 • o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate;
 • informații de contact, inclusiv: nume, prenume / denumire, adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;
 • o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii, că acţionaţi cu bună credinţă corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.
 1. Servicii terțe

STAILER poate afișa, include sau pune la dispoziție conținutul unei terțe părți (inclusiv date, informații, aplicații și alte servicii sau produse) sau poate oferi link-uri către website-uri sau servicii terțe. STAILER nu va fi responsabil pentru serviciile terțe, inclusiv, dar fără a se limita la: acuratețe, caracter complet, veridicitate, actualitate, valabilitate, respectarea drepturilor de autor, legalitate, decență, calitate, preț, îndeplinirea obligațiilor, sau orice alt aspect al acestora. STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru serviciile terțe.

 1. Comunicările comerciale

În eventualitatea desfășurării unor diferite campanii de promovare sau de informare în ceea ce privește activitatea STAILER ONLINE SERVICES S.R.L., precum și a Partenerilor noștri, comunicările comerciale, de orice fel, vor fi transmise prin intermediul poștei electronice doar ulterior exprimării în prealabil a consimțământului dvs. expres pentru a primi asemenea comunicări.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin transmiterea unei simple cereri la următoarea adresă de e-mail : support@stailer.ro.

 1. Programările online

Clientul poate efectua o programare la salonul dorit, prin selectarea datei, orei, și a salonului / stilistului la care dorește să se programeze, introducând numărul de telefon și/sau e-mail-ul pentru confirmarea rezervării, urmând a achita prin una dintre variantele puse la dispoziție de Platformă și selectate de client. Odată efectuată programarea, aceasta poate fi verificată, modificată, anulată de către Client.

La momentul efectuării programării la salonul dorit, însă doar pentru saloanele pentru care este afișată, Clientul achită o Taxă de serviciu în valoare de 4,2 lei + TVA. Taxa de serviciu se datorează pentru îmbunătățirea permanentă a serviciilor aferente programărilor online: procesare, asistență, mentenanță, infrastructura tehnică a platformei Stailer.

În situația în care clientul dorește să achite cu cardul serviciile pentru care s-a programat, Clientul va fi redirecționat înspre pagina Partenerului pentru plăți, sens în care va introduce datele bancare pentru autorizarea/validarea cardului, sau va folosi una din metodele de plată salvate în prealabil în contul său deschis în Platformă. Pentru autorizarea/validarea cardului se percepe o taxă de 1 leu, care va fi restituită deîndată Clientului. În lipsa sumei minime de 1 leu, cardul nu va fi validat, sens în care plata cu cardul nu va fi acceptată. În acest sens, clientul va primi fie prin intermediul unui SMS, fie prin intermediul unui e-mail, un cod din 4 cifre, pe care trebuie să îl introducă în mod corect în Platformă pentru a confirma autorizarea.

Cel mai devreme la momentul începerii serviciilor programate de către Partenerul Stailer, dar nu mai târziu de o oră de la momentul finalizării de către Partenerul Stailer a serviciilor programate, acesta introduce suma finală, care va fi acceptată prin Platformă de către Client, urmând a fi încasată suma aferentă serviciilor. Clientul se obligă să verifice suma finală anterior acceptării acesteia, pentru a corespunde serviciilor prestate de Partenerul Stailer. STAILER nu își asumă răspunderea pentru erorile/greșelile referitoare la suma finală încasată de Partenerul Stailer, acesta din urmă fiind răspunzător atât în fața clientilor, cât și în fața autorităților competente. Suma finală poate diferi de suma inițială afișată la momentul rezervării, dar numai în situația în care serviciile rezervate au fost modificate/completate cu alte servicii solicitate de Client.

Pentru situațiile în care clientul nu dispune pe card de suma necesară pentru acoperirea costurilor serviciilor prestate de Partener, plata va fi invalidată și Clientul va fi redirecționat înspre a achita numerar la Partener, fiind obligat la plata serviciilor la data prestării serviciilor. Orice întârziere la plată/omisiune a plății/încercare de fraudare a STAILER sau a Partenerului Stailer atrage interdicția clientului de a mai utiliza Platforma, fără a se limita prin aceasta dreptul STAILER și/sau al Partenerului Stailer în vederea recuperării debitelor restante și a prejudiciilor produse de clientul final.

STAILER nu își asumă răspunderea pentru defecțiuni, limitări, suspendări sau orice probleme de natură tehnică ce pot apărea în legătură cu utilizarea procesatorului de plăți, care nu se datorează culpei sale exclusive, și nu poate fi ținut la plata penalităților sau la acoperirea oricăror prejudicii produse clientului și/sau Partenerului Stailer în acest sens.

Clientul poate adăuga și/sau modifica datele bancare în contul său deschis în Platformă.

Factura fiscală privind serviciile prestate și achitate de client prin intermediul plății cu cardul va fi comunicată clientului prin intermediul unui SMS și/sau e-mail, după încasarea plății.

Partenerul Stailer va putea, de asemenea, să anuleze programarea, fără a-i reține clientului suma aferentă serviciilor programate. In această situație, Clientul va fi încunoștințat despre anularea programării.

STAILER nu are acces, nu stochează și nu prelucrează datele bancare ale clientului. Plata cu cardul este efectuată prin intermediul procesatorului de plăți PayU, iar orice date bancare și/sau date cu caracter personal prelucrate în urma efectuării tranzacțiilor cu cardul sunt prelucrate de PayU, fără a se reține răspunderea STAILER.

 1. Răspundere

STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nu este responsabil pentru serviciile oferite de Partenerii STAILER, inclusiv, dar fără a ne limita la: acuratețe, veridicitate, caracter complet, actualitate, valabilitate, respectarea drepturilor de autor, legalitate, decență, calitate, preț, îndeplinirea obligațiilor, sau orice alt aspect al acestora. STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru serviciile Partenerilor, aceștia fiind unici răspunzători pentru neîndeplinirea obligațiilor față de utilizator. În acest sens, utilizatorul se obligă să notifice Partenerul pentru orice prejudiciu adus, STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nefiind ținut să răspundă pentru acestea.

În măsura în care nu contravine prevederilor legale, STAILER nu este răspunzător pentru niciun fel de daune speciale, accidentale, indirecte sau consecutive (inclusiv, dar fără a se limita la : daune pentru pierderea contului, a datelor sau alte informații, pentru întreruperea afacerii, pentru vătămări corporale, pentru atingerea vieții private rezultate din sau în orice mod legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza website-ul/aplicația, software-ul tertului si/sau hardware-ul tertului utilizat cu site-ul web/aplicatia), chiar dacă STAILER a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune.

Partenerii au obligația de a gestiona individual propria agendă, disponibilitate și orar, precum și programările, fiind unicii răspunzători pentru eventualele neconcordanțe.

Utilizatorul are obligația de a nu acorda recenzii, comentarii sau păreri negative, obscene, neadevărate, sau care conțin cuvinte jignitoare sau injurioase despre STAILER, pe orice platformă, aplicație, website și în orice modalitate, în situația în care Partenerii își încalcă obligațiile față de utilizator sau au un comportament neadecvat față de acesta. STAILER își rezervă dreptul de a gestiona și/sau șterge orice recenzie, comentariu sau părere care îndeplinește condițiile anterior menționate și/sau de a apela la instanțele competente în vederea obligării utilizatorului la ștergerea acestora.

STAILER nu își asumă responsabilitatea în cazul în care un serviciu este listat la un preț incorect sau cuprinde informații incorecte din cauza unor erori dactilografice. Chestiunile ce țin de: anularea/modificarea programărilor, recalcularea prețului serviciilor prestate, despăgubirea clienților sau a profesioniștilor, ce pot rezulta din erori dactilografice, vor fi rezolvate de cele doua părți implicate (cea care presteaza serviciul si cea care beneficiaza de serviciu) după cum consideră acestea, fără implicații pentru STAILER.

 1. Încetare

Prezenta înțelegere dintre părți poate fi denunțată unilateral de către utilizator sau STAILER, fără alte formalități sau notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

Prezenta înțelegere poate înceta și prin ștergerea site-ului/aplicației și copiilor acestuia/acesteia de pe dispozitiv de către utilizator.

Încetarea prezentei înțelegeri nu limitează dreptul STAILER de a acționa în instanță în vederea recuperării oricărui prejudiciu produs sau în eventualitatea încălcării oricărei obligații a utilizatorului.

 1. Politica de confidenţialitate

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Politică de confidenţialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

 1. Legislaţie

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. In caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul STAILER ONLINE SERVICES S.R.L.. In cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul STAILER ONLINE SERVICES S.R.L.

Dacă, din orice motiv, o instanță din jurisdicția competentă consideră că o prevedere sau o parte din acești “Termeni si Conditii” nu este aplicabilă, restul prevederilor vor avea aplicabilitate în continuare. Orice renunțare la orice prevedere a acestor “Termeni si Conditii” va intra in vigoare numai dacă este scrisă și semnată de un reprezentant autorizat al STAILER.

 1. Diverse

Niciun eșec de exercitare și nici o întârziere în exercitarea, de către oricare dintre părți, a vreunui drept sau a oricarei competențe în temeiul prezentului acord nu va funcționa ca o renunțare la acel drept sau putere. Nici un exercițiu unic sau partial al vreunui drept în temeiul prezentului acord nu va împiedica exercitarea în continuare a acelui drept sau a oricărui alt drept acordat.

STAILER își rezervă dreptul de a publica/include pe Platforma concursuri, promoții, tombole sau alte activități care necesită trimiterea de materiale sau informații care privesc utilizatorul. STAILER își rezervă dreptul de a stabili condițiile de eligibilitate, precum restricții de vârstă, așezare geografică etc. Înscrierea la oricare dintre activități presupune consimțământul utilizatorului cu privire la regulamentul stabilit în acest sens.

STAILER își rezervă dreptul de a folosi cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dvs. când navigați și utilizați Platforma sau alte servicii online, de exemplu pentru a facilita anumite funcții, cum ar fi navigarea pe Platforma.

Acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, selecta limba, agrega statistici despre numărul de vizitatori pe site și pentru a obține date despre modul în care este utilizat site-ul. Aceste date permit dezvoltarea și utilizarea Platformei. Platforma poate incorpora uneori conținut și instrumente de partajare din rețele de socializare. Prin urmare, acești furnizori pot folosi cookie-uri pe Platforma STAILER. STAILER nu are acces sau control asupra acestor cookie-uri sau asupra datelor pe care le colectează și nu poate fi ținut răspunzător pentru acestea.

STAILER nu garantează și nu se angajează ca Platforma să îndeplinească cerințele așteptate de Utilizator sau Partener, că va obține rezultatele dorite de aceștia, că va fi compatibil sau va funcționa cu orice alt software sau dispozitiv, că va opera fără întrerupere să îndeplinească orice standarde de performanță sau fiabilitate sau că nu deține/va deține erori.

STAILER îşi rezervă dreptul de a notifica autoritățile competente în cazul în care, prin intermediul Platformei, ia cunoștiință despre orice activitate ilegala desfășurată de către Parteneri, Utilizatori sau terți.

STAILER își rezervă dreptul de a face adăugiri, ștergeri sau modificări ale conținutului „Serviciului” în orice moment, fără notificare prealabilă.

Programare cu AI